Audi ♥

Niềm tự hào lớn nhất của người đàn ông ko phải là ngủ với nhiều người phụ nữ mà là có được 1 người khiến họ từ chối tất cả những người phụ nữ khác ♥

Niềm tự hào lớn nhất của người đàn ông ko phải là ngủ với nhiều người phụ nữ mà là có được 1 người khiến họ từ chối tất cả những người phụ nữ khác ♥

posted 1 year ago with 18 notes

  1. thisisntlovethisiswar reblogged this from audi2312
  2. bringmeundead reblogged this from thisisntlovethisiswar
  3. htdsl26 reblogged this from audi2312
  4. audi2312 posted this