Audi ♥
Em chỉ muốn một người kéo em đứng dậy, thoát khỏi những mảnh vụn của quá khứ, trao cho em những yêu thương mới,chữa lành vết thương cũ cho em... và nắm thật chặt tay em giữa phố đông người để biết rằng em không lạc lõng ♥
Background Illustrations provided by: http://edison.rutgers.edu/
      “Nếu như trong hai chúng ta, vẫn còn một người có thể hạnh phúc, em hy vọng người đó là anh.
        Nếu như trong hai chúng ta, vẫn còn một người có thể được vui vẻ, em hy vọng nười đó là anh.
       Nếu như trong hai chúng ta, vẫn còn một người có thể yêu thêm lần nữa, em biết người đó nhất định không phải em.”

      “Nếu như trong hai chúng ta, vẫn còn một người có thể hạnh phúc, em hy vọng người đó là anh.

        Nếu như trong hai chúng ta, vẫn còn một người có thể được vui vẻ, em hy vọng nười đó là anh.

       Nếu như trong hai chúng ta, vẫn còn một người có thể yêu thêm lần nữa, em biết người đó nhất định không phải em.”